Żądza zysku jest jednym z…

Żądza zysku jest jednym z…

Żądza zysku jest jednym z praw ekonomicznych stanowiących podstawę systemu kapitalistycznego. Zysk w kapitalizmie realizowany jest nie tylko kosztem przywłaszczania wartości dodanej wytwarzanej przez pracowników, ale także poprzez rabunkową eksploatacje surowców naturalnych Ziemi zalegających pod powierzchnią jak i na powierzchni skorupy ziemskiej. Zysk musi być zrealizowany tu i teraz, postępowanie kapitalistów cechuje krótkowzroczność, w tym sensie, że jeżeli dziś wyeksploatowanie lub mocne przetrzebienie zasobów jakiegoś surowca lub grupy surowców jest niezbędne do zrealizowania krótkoterminowego celu w postaci zysku, to grabież ta zostanie wykonana, pomimo tego, że w perspektywie długookresowym zabieg ten przyniesie więcej strat niż korzyści. Niszczenie przez kapitalizm środowiska przyrodniczego jest zjawiskiem systemowym obserwowanym od początku jego istnienia. W czasach, kiedy system był młody proces ten występował punktowo i lokalnie a gdy system stał się globalny, globalna stała się też jego niszczycielska siła. Kryzys społeczny, polityczny i gospodarczy wywołany nieodwracalnym spustoszeniem ekologicznym planety będzie najpotężniejszym kryzysem w historii ludzkości.
http://www.lewica.pl/?id=31652&tytul=Dawid-Ka%F1ski:-Kapitalizm—%B6lepy-p%EAd-ku-ekologicznej-zag%B3adzie-planety

i jak tu być optymistą? Jak ponura przyszłość czeka nasze dzieci? #kapitalizm #antykapitalizm #absurdykapitalizmu #przyroda #swiat

Comments are closed.