Wykopiecie? ( ͡° ͜ʖ…

Wykopiecie? ( ͡° ͜ʖ…

Wykopiecie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Opublikowane w PLOS Medicine wyniki badań przewidują, że jeśli ludzie nie będą w stanie dostosować się do nadchodzących warunków klimatycznych, liczba zgonów spowodowanych nagłymi falami upałów gwałtownie wzrośnie w regionach tropikalnych i subtropikalnych, a następnie w Australii, Europie i Stanach Zjednoczonych.

Link do znaleziska: Fale upałów będą w przyszłości jeszcze bardziej niebezpieczne

#nauka #swiat #zdrowie #klimat #ciekawostki #mikroreklama

Comments are closed.