Wykopiecie? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nowe…

Wykopiecie? ( ͡° ͜ʖ ͡°) Nowe…

Wykopiecie? ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wschodniej Anglii (UEA) potwierdziły dramatyczny spadek zawartości tlenu w Zatoce Omańskiej, która jest fragmentem Morza Arabskiego. Ta ekologiczna katastrofa może mieć poważne konsekwencje dla obecnej w zatoce flory i fauny, a co więcej – jej skala jest dużo większa niż początkowo przypuszczano.

Link do znaleziska: Powiększająca się strefa śmierci w Zatoce Omańskiej

Obserwuj Głodnych Wiedzy na:

Stronie Internetowej
Facebooku
Steemit
Oraz na Wykopie – @glodniwiedzy_pl

#nauka #klimat #ciekawostki #swiat #steemit #mikroreklama

Comments are closed.