Wtedy Jezus rzekł do swoich…

Wtedy Jezus rzekł do swoich…

Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania.

Mt 16, 24-27
Ewangelia wg św. Mateusza

#mirkomodlitwa #mikromodlitwa #katolicyzm #chrzescijanstwo #wiara #kosciol #religia #swiat

Comments are closed.