Ślad węglowy per capita – Polska zieloną wyspą

Ślad węglowy per capita – Polska zieloną wyspą

(…) Wbrew szumnej retoryce unijnej o redukcji emisji CO2 ogólny trend w całej Unii jest całkowicie przeciwny. (…)

Comments are closed.