Skutki wdrażania…

Skutki wdrażania…

Skutki wdrażania libertariańskich postulatów w praktyce – wiele nastolatków straciło rękę i/lub nogę czy zostało inwalidami po urazach głowy.
15 lat po wodnej rewolcie w Cochabambie

Pod koniec lat 1990. Bank Światowy nakazał boliwijskiemu establishmentowi prywatyzację zasobów wodnych Cochabamby jako warunku dalszego kredytowania inwestycji związanych z rozwojem gospodarki wodnej. W 1999 roku boliwijski rząd uzgodnił i podpisał umowę na czterdziestoletnią dzierżawę zasobów wodnych z tajemniczą spółką Aguas del Tunari zależną od Bechtelu. Ceny wody wzrosły o 50%, a w niektórych przypadkach podwójnie. Rezultat podwyżki był katastrofalny dla przeciętnego mieszkańca Cochabamby. Wiele rodzin zostało zmuszonych do wstrzemięźliwości i wyboru między tak podstawowymi zasobami koniecznych do przetrwania jak woda i żywność. Na nowe porządki, zaprowadzone ponad ich głowami członkowie lokalnych społeczności odpowiedzieli solidarnie, zamykając całe miasto, urządzając blokady, marsze i strajki generalne. Pomimo ciężkich represji zastosowanych przez boliwijskie siły bezpieczeństwa, rezultatem których była jedna ofiara śmiertelna i setki innych rannych, Bechtel zostały wydalony z kraju, mieszkańcy odzyskali zaopatrzenie w wodę, a zwycięstwo które odnieśli – jak podkreśla de Boissière – rezonuje na całym świecie do dziś.

Do dnia dzisiejszego postawa mieszkańców Cochabamby stanowi inspirację z historii najnowszej dla wszystkich społeczności walczących o swoją suwerenność gospodarczą i zachowanie dostępu do podstawowych zasobów naturalnych. Silne grupy lobbystyczne dążące do uprzedmiotowienia i urynkowienia wszystkich tworów natury nie rezygnują z poddania chimerom giełdy tak fundamentalnych zasobów jak woda.

Przeczytajcie cały artykuł. Chwała ludowi Boliwii za dzielne i skuteczne postawienie oporu gospodarczemu imperializmowi!

#antykapitalizm – obserwujcie, publikujcie
#boliwia #swiat #ciekawostki #ciekawostkihistoryczne #neuropa #bekazlibertarian #bekazprawakow #bekazkorwina #lewamysl #gruparatowaniapoziomu #historia #libertarianizm

Comments are closed.