Muzułmańskie dzieci-żony. Czyli nielegalne śluby i dramat małych…

Muzułmańskie dzieci-żony. Czyli nielegalne śluby i dramat małych…

Prasa pakistańska doniosła, iż ostatnia próba obecnego rządu aby przeforsować ustawę o zakazie wydawania za mąż nieletnich, niekiedy zaledwie dziewięc…

Comments are closed.