Lewica jako jeden z głosów…

Lewica jako jeden z głosów…

Lewica jako jeden z głosów polityczny wskazujący na przeterminowane elementy tradycji jest nie tyle potrzebna, co niezbędna w społeczeństwie. Lewactwo jest nie tyle zbędne co szkodliwe.

#kultura #wojnaidei #uk #ciekawostki #swiat

Comments are closed.