Kiedy on jest za równouprawnieniem ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Kiedy on jest za równouprawnieniem ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Różowy pasek zderza się z równouprawnieniem

Comments are closed.