Jak załatwia się spory…

Jak załatwia się spory…

Jak załatwia się spory polityczne w dalekowschodniej Azji? I jaki obrót może przybrać walka o władzę na lokalnym szczeblu? Oraz, czy wyobrażenie kobiety w islamie może pomóc w załatwianiu miejscowych konszachtów? Mirasy, zapraszam na kolejne krótkie opowiadanie około-podróżnicze poruszające ciekawe, acz miejscami mało znane incydenty z zakresu historii dziennikarstwa i reportażu, tym razem omawiające zdarzenie o którym usłyszałem niegdyś na Filipinach, z zależnościami politycznymi regionu w tle.

Fajnie gdybyście wykopali Cumple, link powyżej ( ͡° ͜ʖ ͡°)

Insta | Blog

#wanderlust – tag z moich podróży i opowiadanek.

#podroze #podrozujzwykopem #swiat #ciekawostki #tworczoscwlasna #gruparatowaniapoziomu #azja #historia #filipiny żnoś

Comments are closed.