Emisje CO2 na 1 mieszkańca: Polska – 7,76 t., Niemcy – 9,47 t., Rosja -…

Emisje CO2 na 1 mieszkańca: Polska – 7,76 t., Niemcy – 9,47 t., Rosja -…

Rosja – 11,54 t., USA – 15,56 t.! (dane za 2016 rok).W Europie zdecydowanym liderem od wielu lat jest Rosja. Kolejne miejsca zajmują kraje mocno promowane jako „zielone” – Holandia i Niemcy.

Comments are closed.