Czy w islamie jest przyzwolenie na pedofilie?

Czy w islamie jest przyzwolenie na pedofilie?

Arabia Saudyjska: W świetle prawa nie istnieje limit wieku, a jedynie bezwzględny zakaz stosunków pozamałżeńskich. Po zawarciu małżeństwa wszystko reguluje prawo zwyczajowe.

Comments are closed.