Bójka w McDonald pracownica vs klientka USA

Bójka w McDonald pracownica vs klientka USA

Walka między personelem McDonald’s a klientem została sfilmowana gdzieś w USA.
Rzucono obelgi i koktajle mleczne

Comments are closed.