[…] A wtedy Jezus zwrócił…

[…] A wtedy Jezus zwrócił…

[…] A wtedy Jezus zwrócił się do zebranych i rzekł – czemuż prezydenta posadziliście w rzędzie piątym. Czyż w pierwszym siedzieć nie powinien? – Po czym chwycił w dłoń wiązkę trzcinową i rozpędził nią rzędy pierwsze, aż do czwartego, a było przy tym lamentu i krzyku co niemiara. […].

Ewangelia wg. św. Samuela

___________

„I rzekł Pan: odliczcie do piątego i tam go usadźcie; do czwartego nie liczcie, szóstego się wystrzegajcie. Niech piąty rząd to będzie, tako Pan wasz powiada, niech liczbą jego pięć będzie.”

___________

„i rzekł Jezus do zgromadzonych: siadajcie w mojej świątyni. A ty Maliniak na koniec. i Maliniak tak uczynił.”

#bekazprawakow #neuropa #polska #swiat #bekazkatoli

Comments are closed.