Żydzi zgnoili Airbnb. Zmusili firmę do odwrotu ws. ofert z żydowskich osiedli

Żydzi zgnoili Airbnb. Zmusili firmę do odwrotu ws. ofert z żydowskich osiedli

Airbnb nie usunie ofert żydowskich obiektów z nielegalnych osiedli w okupowanym przez Izrael Zachodnim Brzegu, po tym gdy wytoczono przeciwko firmie wiele procesów w izraelskich i amerykańskich sądach. Nie ujawniono czy zawierając ugody pozasądowe Airbnb zapłacił odszkodowania pieniężne.

Comments are closed.