Zachęcam do podpisania tej…

Zachęcam do podpisania tej…

Zachęcam do podpisania tej petycji https://www.petycjeonline.com/obrona_przed_profanacj_jasnej_gory Częstochowa dzięki Jasnej Górze jest ostoją dla chrześcijan z całego świata. Nie ma w tym mieście marszów obrzydliwych homoseksualnych wykolejeńców, a brudny lewacki but chce wdepnąć w to czyste duchowo miejsce i to zmienić. Tym apelem katolicy działają zgodnie z wolą Bożą, o czym mówią poniższe cytaty z Pisma Świętego:

Nie będziesz obcował z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą. To jest obrzydliwość! Kpł, 18,22

Ktokolwiek obcuje cieleśnie z mężczyzną, tak jak się obcuje z kobietą, popełnia obrzydliwość. Obaj będą ukarani śmiercią, sami tę śmierć na siebie ściągnęli. Kpł 20,13

Czyż nie wiecie, że niesprawiedliwi nie posiądą królestwa Bożego? Nie łudźcie się! Ani rozpustnicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani rozwięźli, ani mężczyźni współżyjący z sobą 1 Kor 6,9 (1 List do Koryntian)

Wiemy zaś, że Prawo jest dobre, jeśli je ktoś prawidłowo stosuje, rozumiejąc, że Prawo nie dla sprawiedliwego jest przeznaczone, ale dla postępujących bezprawnie i dla niesfornych, bezbożnych i grzeszników, dla niegodziwych i światowców, dla ojcobójców i matkobójców, dla zabójców, dla rozpustników, dla mężczyzn współżyjących ze sobą, dla handlarzy niewolnikami, kłamców, krzywoprzysięzców i [dla popełniających] cokolwiek innego, co jest sprzeczne ze zdrową nauką 1Tm, 1, 8-10

#mirkomodlitwa #mikromodlitwa #katolicyzm #chrzescijanstwo #wiara #kosciol #religia #swiat #4konserwy #polska #czestochowa

Comments are closed.