Trump kocha Izrael najbardziej

Trump kocha Izrael najbardziej

Trump zamierza wprowadzić porządek na kampusach amerykańskich uniwersytetów, gdzie podobno kwitnie antysemityzm. Podpisał dekret, na mocy którego agendy rządowe będą mogły wstrzymywać fundusze rządowe dla kampusów uniwersyteckich tolerujących antysemityzm jak np. debaty krytyczne wobec Izraela

Comments are closed.