Tommy Robinson skazany na 13 miesięcy sztumu.

Tommy Robinson skazany na 13 miesięcy sztumu.

Sauce: https://www.youtube.com/watch?v=tRt-iFANWKg
I myk opozycjonistę podstępnie do pierdla.

Oficjalnie zakłócanie porządku na sali sądowej poprzez czytanie jakichś publicznych raportów.

Comments are closed.