Tekst utworu „VI katastrofa”,…

Tekst utworu „VI katastrofa”,…

Tekst utworu „VI katastrofa”, który traktuje o wyniszczonym przez człowieka świecie i obumierającym środowisku, powstał na podstawie przygotowanego przez WWF i BCG raportu „2050 Polska Dla Pokoleń”.
Raport zawiera dwa scenariusze — lepszy i gorszy. Każdy z nich zależy od działań, jakie już teraz podejmiemy jako społeczeństwo we wszystkich obszarach naszego funkcjonowania, które mają wpływ na środowisko.

Średnia globalna temperatura rośnie w niespotykanym tempie i niepodjęcie odpowiednich działań może spowodować dalsze, miliardowe straty związane z anomaliami pogodowymi.
Powietrze w wielu Polskich miastach jest mocno zanieczyszczone, co przyczynia się do śmierci ponad 40 000 osób rocznie.

pokaż spoiler #swiat #pro8l3m #rapsy #2050 #ekologia #polska2050 #cyberpunk #ciekawostki

Comments are closed.