Poważny deficyt wody w Polsce.

Poważny deficyt wody w Polsce.

Ocieplenie klimatu źle wpływa na polskie rolnictwo i ekologię oraz bioróżnorodność.
Z roku na rok mamy w Polsce coraz mniejsze opady śniegu, a topniejący śnieg magazynuje wody glebowe na wiosnę.
Mamy dwie główne rzeki:Wisłę i Odrę i brak dużych zbiorników do gromadzenia wody.

Comments are closed.