Gwinea Równikowa to państwo o…

Gwinea Równikowa to państwo o…

Gwinea Równikowa to państwo o najniższym średnim ilorazie inteligencji równym 59.
Jest to dokładnie 40 pkt mniej niż średni wynik w Polsce.
59 punktów według DSM IV klasyfikuje obywateli Gwinei Równikowej na poziomie niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim. poziom intelektualny charakterystyczny dla 10 – 12. roku życia. Ta forma deficytu intelektualnego stanowi najwięcej, około 85% rozpoznań. Osoby takie są samodzielne i zaradne społecznie, nie powinny jednak wykonywać zawodów wymagających podejmowania decyzji, ponieważ nie osiągnęły etapu myślenia abstrakcyjnego w rozwoju poznawczym. Życie rodzinne przebiega bez trudności. W socjalizacji mogą nabywać zaburzeń osobowościowych, ze względu na atmosferę otoczenia i stosunek innych. Obecnie istnieje tendencja do wprowadzania zajęć korekcyjnych, przy intensywniejszym treningu poznawczym w dłuższym czasie osoby z upośledzeniem w stopniu lekkim osiągają podobne wyniki co osoby z przeciętnym IQ. Nie przekraczają wieku umysłowego osoby w normie intelektualnej dwunastoletniej.
#ciekawostki #swiat #geografia #psychologia #geografia

Comments are closed.